xxx


xxx
 
 
xxx
xxx
Händelsebeskrivning
Här vill vi veta vilken dag och vid vilken tid händelsen inträffade på.
Händelsedatum
Datum är känt
Tidpunkt för händelsen
Tidpunkt är känd
Här vill vi att du beskriver så ingående du kan om det som inträffat.
Beskriv händelsen
Beskriv händelsen så ingående som möjligt. Skriv inga personuppgifter i det här fältet.
Förslag till förbättring/korrigerande åtgärd
Fyll i dina person- och kontaktuppgifter.
Namn
Personnummer
Personnr inte känt

Kontaktuppgifter till rapportör
Välj en eller flera filer, lägg till en kommentar (valfritt) och klicka på "Lägg till".
Bifoga filer